28-05-2018

Lectio di vina

Propozycja kontemplacji ewangelicznej według "lectio divina"

Medytacja na 23 grudnia 2018 r. - IV NIEDZIELA ADWENTU, rok C

Propozycja kontemplacji ewangelicznej według "lectio divina"

IV NIEDZIELA ADWENTU, rok C
23 grudnia 2018 r.​


I.  Lectio: Czytaj z wiarą i uważnie święty tekst, jak gdyby dyktował go dla ciebie Duch Święty.


Przeto przychodząc na świat, mówi: Ofiary ani daru nie chciałeś, aleś Mi utworzył ciało; całopalenia i ofiary za grzech nie podobały się Tobie. Wtedy rzekłem: Oto idę - w zwoju księgi napisano o Mnie - abym spełniał wolę Twoją, Boże. Wyżej powiedział: ofiar, darów, całopaleń i ofiar za grzech nie chciałeś i nie podobały się Tobie, choć składa się je na podstawie Prawa. Następnie powiedział: Oto idę, abym spełniał wolę Twoją. Usuwa jedną ofiarę, aby ustanowić inną. Na mocy tej woli uświęceni jesteśmy przez ofiarę ciała Jezusa Chrystusa raz na zawsze.

(Hbr 10,5-10)


II. Meditatio: Staraj się zrozumieć dogłębnie tekst. Pytaj siebie: "Co Bóg mówi do mnie?".

 

Nasze czasy to niewątpliwie czasy swoistego kultu tego, co cielesne, kultu ciała. Można by rzec, że to co cielesne, związane z ciałem próbuje usunąć w cień, zepchnąć na dalszy plan to, co związane z duszą, z duchowością. Jakże często piękno ciała, tego co zewnętrzne nie idzie w parze z pięknem duszy, pięknem ludzkiego wnętrza. I tak ludzie o miłej powierzchowności, sympatycznym wyglądzie okazują się w wielu przypadkach zwykłymi draniami.

Także autor listu do Hebrajczyków, naszego drugiego niedzielnego czytania, podkreśla wartość ciała, które z Maryi Dziewicy przyjął nasz Pan, Jezus Chrystus. O wartości ciała Jezusa Chrystusa stanowi to, że w ciele wypełnił On Bożą wolę, w ciele dokonał ofiary dla naszego zbawienia i uświęcenia. W ciele Jezusa miłość Boża do człowieka, do mnie nabrała praktycznego, doświadczalnego wymiaru a nie pozostała w sferze piękniej teorii.   

Czy  jestem świadom swej cielesności, swego ciała? Czy je szanuję, dbam o nie, ale nie ubóstwiam? Czy w trosce o ciało nie popadam w przesadę? Czy uznaję, akceptuję, że moje ciało podlega procesom przemijania, starzenia się? Czy na siłę nie usiłuje ich powstrzymywać? Czy jestem świadom, że otrzymałem dar ciała, abym nim posługując się na co dzień, wypełniał Bożą wolę? Czy dbam o harmonijną współpracę między sferą duchową, psychiczną i cielesną? Czy z szacunkiem traktuję swoje ciało, ale też ciało mojego bliźniego? Czy jestem dobrą częścią Mistycznego Ciała Pana Jezusa czyli Kościoła?

Przyjrzę się realizacji moich adwentowych postanowień. Pomyślę, jak będę mógł konkretnie pomóc w ostatnich przedświątecznych przygotowaniach. Zadbam, by czasu świątecznego w większości nie spędzić przy stole i przed telewizorem, ale przed Bogiem i z bliźnimi. Zadbam w sobie i w moim otoczeniu o harmonię pomiędzy duchowym i zewnętrznym wymiarem Świąt Bożego Narodzenia.

 

 

III  Oratio: Teraz ty mów do Boga. Otwórz przed Bogiem serce, aby mówić Mu o przeżyciach, które rodzi w tobie słowo. Módl się prosto i spontanicznie - owocami wcześniejszej "lectio" i "meditatio". Pozwól Bogu zstąpić do serca i mów do Niego we własnym sercu. Wsłuchaj się w poruszenia własnego serca. Wyrażaj je szczerze przed Bogiem: uwielbiaj, dziękuj i proś. Może ci w tym pomóc modlitwa psalmu:


Usłysz, Pasterzu Izraela,
Ty, który zasiadasz nad cherubinami.
Wzbudź swą potęgę
i przyjdź nam z pomocą​
...
(Ps 80,2-3)

 

IV Contemplatio: Trwaj przed Bogiem całym sobą. Módl się obecnością. Trwaj przy Bogu. Kontemplacja to czas bezsłownego westchnienia Ducha, ukojenia w Bogu. Rozmowa serca z sercem. Jest to godzina nawiedzenia Słowa. Powtarzaj w różnych porach dnia:

Odnów nas, Boże, i daj nam zbawienie


*********

Obfitości darów Bożej Dzieciny, Wcielonego Słowa, pokoju, radości, życzliwości, pomyślności, zdrowia duszy i ciała, i wielu innych łask,
Wszystkim rozmiłowany w słowie Bożym, na czas Świąt Bożego Narodzenia oraz cały Nowy 2019 Rok,
życzy
ks. Ryszard SDS

Kategoria: Komunikowania Spolecznego
Opublikował: J.Slubowski