Rejony

Ruch Światło-Życie w Diecezji Warszawsko-Praskiej funkcjonuje w 7 rejonach, które zasadniczo łączą po kilka z 20 dekanatów (administracyjnych części) Diecezji. Wspólnoty Ruchu są obecne w 55 parafiach (na 163) Diecezji Warszawsko-Praskiej.

Rejony stanowią podstawową jednostkę tworzącą ruch. „Trudno bowiem mówić o Ruchu w wypadku, gdy istnieją tylko pojedyncze rozproszone małe wspólnoty odizolowane od siebie. Dopiero na płaszczyźnie rejonu, gdzie spotyka się wiele różnorodnych grup mogą one w znaku swego gromadzenia się i we wzajemnych świadectwie przeżyć rzeczywistość Ruchu i zarazem ją pogłębić. Ważność rejonu wynika również z pewnych założeń wyjścia w planowaniu i organizowaniu, a potem przeprowadzaniu wielkich akcji ewangelizacyjnych.” (ks. Franciszek Blachnicki).


Za każdy rejon odpowiedzialny jest moderator rejonowy. Jego zadaniem jest koordynacja pracy formacyjnej w rejonie, spotkania z animatorami rejonu, organizowanie Dni Wspólnoty, uczestnictwo w diecezjalnych dniach wspólnoty moderatorów i odpowiedzialnych. Posługa ta jest pełniona przez kapłanów w oparciu o mianowanie przez Moderatora Diecezjalnego.


W miarę możliwości współodpowiedzialność za Ruch w rejonie podejmują również świeccy odpowiedzialni rejonowi, zwani sekretarzami. Do ich posługi należy dbanie o formację własną animatorów i diakonii, przy ścisłej współpracy z moderatorem rejonowym. Są oni zwornikiem jedności i ciągłości pracy w rejonie przy zmieniających się co kilka lat moderatorach.


Odpowiedzialność w tej mierze za Domowy Kościół podejmuje Para Rejonowa, która również w koordynowaniu działań Ruchu na terenie rejonu współpracuje ściśle z moderatorem rejonowym lub z jednym z moderatorów rejonowych Ruchu (gdyż na dziś DK ma odrębne rejony, które grupują kręgi z kilku dekanatów).


Dwa razy w roku odbywają się Rejonowe Dni Wspólnoty Ruchu Światło-Życie, które są płaszczyzną spotkań i przeżywania jedności wszystkich wspólnot ruchu z terenu całego rejonu obejmującego kilka lub kilkanaście parafii. Są one odpowiednikiem dnia wspólnoty oazy wielkiej w 13 dniu każdego turnusu oazy wakacyjnej. Uczestniczą w nich dzieci, młodzież, dorośli i rodziny Domowego Kościoła.


Rejony Ruchu Światło-Życie diecezji warszawsko-praskiej i ich moderatorzy (2014/15)

 • Warszawa Centrum (C) - ks. Michał Czajkowski
 • Legionowo (L) - ks. Marcin Kaczmarski
 • Otwock (O) - ks. Mariusz Rybałtowski
 • Tarchomin i Bródno (TB) - ks. Jarek Gawroński
 • Sulejówek i Mińsk Mazowiecki (SM) - ks. Zbyszek Rajski
 • Wołomin (W) - ks. Marek Kruszewski

Rejony Ruchu Światło-Życie diecezji warszawsko-praskiej i ich moderatorzy (2012/13)

 • Centralny - ks. Michał Włoch
 • Legionowo - ks. Zbigniew Rajski
 • Otwock - ks. Jacek Skoczylas
 • Sulejówek - ks. Arkadiusz Lao
 • Tarchomin-Bródno - ks. Piotr Urbanowski
 • Wielgolas - ks. Arkadiusz Rakoczy
 • Wołomin - ks. Kamil Prus

Rejony Ruchu Światło-Życie diecezji warszawsko-praskiej i ich moderatorzy (2011/12)

 • Rejon MB Loretańskiej (centralny, praski) - dekanaty Praga, Grochów, Targówek; moderator - ks. Marcin Bielicki
 • Rejon MB Częstochowskiej (północno-wschodni, wołomiński) - dekanaty Wołomin, Zielonka, Jadów, Tłuszcz, Radzymin; moderator - ks. Piotr Urbanowski
 • Rejon MB Różańcowej (północnowarszawski, bródnowski) - dekanaty Bródno, Tarchomin; moderator - ks. Zbyszek Rajski, sekretarz Justyna Popławska
 • Rejon św. Michała Archanioła (nowodworski, północny) - dekanaty Nowy Dwór Maz., Legionowo; moderator - ks. Konrad Hasior, sekretarz Waldek Bajdecki
 • Rejon otwocki, południowy - dekanaty Otwock, Otwock Kresy, Anin; moderator - ks. Przemek Połomski, sekretarz Patrycja Pilarczyk
 • Rejon NMP Matki Kościoła (wschodni), - dekanaty Rembertów, Sulejówek, Stanisławów; moderator - ks. Arkadiusz Lao
 • Rejon MB Łaskawej (południowo-wschodni) - dekanaty Mińsk Maz - Narodzenia NMP, Mińsk Maz. - św. Antoniego, Siennica; moderator ks. Arkadiusz Rakoczy