Rekolekcyjne Triduum Paschalne - Porszewice (18 - 21 kwietnia) >> www.uroczyskoporszewice.pl
LISTA REZERWOWA


Rozpoczęcie planujemy w Wielki Czwartek około południa. Ważne, żeby dotrzeć na czas i godnie przygotować się do liturgii.
Rekolekcje zakończymy w Niedzielę Zmartwychwstania (przed obiadem).

Zapraszamy wszystkie osoby po II stopniu:
rodziny (po OR II) z dziećmi i
pełnoletnią młodzież (po 2 st. ONŻ).

Nie przewidujemy udziału osobnej diakonii wychowawczej. Natomiast jako wspólnota podejmiemy razem opiekę nad dziećmi, aby umożliwić rodzicom jak najpełniejsze uczestnictwo w Triduum. Planujemy zorganizować dla dzieci zajęcia wprowadzające w liturgię Wielkiego Czwartku, Wielkiego Piątku i Wigilii Paschalnej. Czas na modlitwę osobistą, będzie tak ułożony, żeby rodzice mogli wymieniać przy opiece nad dziećmi.

Triduum Paschalne w formacji Ruchu Światło–Życie przeżywamy w sposób bardzo świadomy i uroczysty na zakończenie formacji deuterokatechumenalnej, czyli w momencie, kiedy doświadczyliśmy osobiście zbawczego działania Boga. Wiemy, że Bóg wybiera, wzywa, powołuje, walczy i prowadzi. Wyprowadza z ciemności grzechu i śmierci, do Nowego Życia. Chcemy przez odnowienie sakramentu chrztu, razem z Chrystusem zanurzyć się w Jego śmierć i zmartwychwstać Jego mocą jako Nowy Człowiek, powołany i obdarzony wszelkimi potrzebnymi łaskami do tworzenia Nowej Wspólnoty, czyli Kościoła.

Dalej w formacji czeka nas poznawanie tajemnicy Kościoła (czyli III stopień) i służba temu Kościołowi – zgodnie z osobistym powołaniem i posiadanymi darami.
Rekolekcyjne Triduum Paschalne przeżywamy w zasadzie jeden raz – po to, aby potem świadomie włączać się i animować jego przeżywanie w naszych parafiach. Oczywiście to Bóg prowadzi każdego z nas indywidualnie, ale lepiej nie zakładać, że akurat te rekolekcje będziemy powtarzać. Dlatego istotne jest, aby właściwie przygotować się do rekolekcji. Aby dobrze przeżyć Święte Triduum Paschalne, trzeba od samego początku być w łasce uświęcającej. Dlatego bardzo prosimy, żeby przed przyjazdem na rekolekcje przystąpić do Sakramentu Pojednania i Pokuty, ponieważ przed Mszą Wieczerzy Pańskiej nie będzie na to czasu.

Rekolekcje odbywamy w formule skróconej (jak to w DK), więc ważne, żeby się nie spóźniać. Przyjazd przewidujemy w czwartek około południa (nie rano, ani nie w środę wieczorem), a skończymy w niedzielę przed obiadem (a nie po nieszporach). Czyli urlop na czwartek jest potrzebny.

Odpowiedzialni i przyjmujący zgłoszenia: Ewa i Adam Dawidziuk
email: ewa.i.adam.oaza@gmail.com
tel.: Adam: 660 401 200, Ewa 501 768 831 (telefon po 18tej i weekend, w godzinach pracy SMS)
Formularz karty zgłoszenia można pobrać TUTAJ

Ceny:

dorośli i dzieci ur. w 2008r. i starsze

320,00 zł

dzieci 2009-2016r. (3-10)

210,00 zł

dzieci 2017-2019r. (0-2)

-   zł

Zadatek:
Zadatek w wysokości 200zł od rodziny, prosimy wpłacić w terminie 7 dni po wcześniejszym przesłaniu do przyjmujących zgłoszenia wypełnionej karty i otrzymaniu potwierdzenia, że jesteśmy na liście podstawowej. Wpłata zadatku jest warunkiem koniecznym potwierdzenia zgłoszenia.
Zadatku nie wpłacamy jeśli otrzymaliśmy informację, że jesteśmy na liście rezerwowej.

Dopłata całości:
Dopłatę za rekolekcje prosimy wpłacić do 5.04.2019r. po otrzymaniu potwierdzenia wysokości opłaty.

WAŻNE!!! prosimy:
- o wpłaty w podanych terminach;
- o przekazywanie przyjmującym zgłoszenia potwierdzeń przelewów;
- dokładne wpisywanie tytułu przelewu

Dane do przelewu:
82 1560 0013 2022 0180 3000 0026
STOWARZYSZENIE „DIAKONIA RUCHU ŚWIATŁO-ŻYCIE”
Tytuł przelewu: Triduum imię i nazwisko