Oaza Rodzin II stopnia - KRZYDLINA (28 czerwca - 14 lipca)

Spokój, piękno przyrody, duch historii i wysoki standard ośrodka. Niestety, jest ryzyko, że kto raz przeżyje rekolekcje w Krzydlinie, nie będzie chciał jeździć w inne miejsca. Zanim podejmiecie decyzję, przeczytajcie na stronie ;-)

http://krzydlina.pl/

Moderator: ks. Cezary Szadujkis
Odpowiedzialni i przyjmujący zgłoszenia: Agata i Krzysztof Laskusowie
email: laskusster@gmail.com
tel.: 608 662 603 (Agata) 602 743 281 (Krzysztof)
Formularz karty zgłoszenia można pobrać TUTAJ

Ceny:

dorośli i dzieci ur. w 2003r. i starsze (16+)

1 420.00 zł

dzieci ur. w latach 2004-I poł. 2016 (4-15)

1 020.00 zł

dzieci ur. w latach II poł. 2016-2019 (0-3)

-   zł

Zadatek:
Zadatek w wysokości 500zł od rodziny, prosimy wpłacić w terminie 7 dni po wcześniejszym przesłaniu do przyjmujących zgłoszenia wypełnionej karty i otrzymaniu potwierdzenia, że jesteśmy na liście podstawowej. Wpłata zadatku jest warunkiem koniecznym potwierdzenia zgłoszenia.
Zadatku nie wpłacamy jeśli otrzymaliśmy informację, że jesteśmy na liście rezerwowej.

Dopłata całości:

Dopłatę za rekolekcje prosimy wpłacić do 14.06.2019r. po otrzymaniu potwierdzenia wysokości opłaty.

WAŻNE!!! prosimy:
- o wpłaty w podanych terminach;
- o przekazywanie przyjmującym zgłoszenia potwierdzeń przelewów;
- dokładne wpisywanie tytułu przelewu

Dane do przelewu:
82 1560 0013 2022 0180 3000 0026
STOWARZYSZENIE „DIAKONIA RUCHU ŚWIATŁO-ŻYCIE”
Tytuł przelewu: OR2 Krzydlina imię i nazwisko.

Zapisz dziecko na Oazę