Oaza Ewangelizacji (OE) - KACZYN (8 lipca - 15 lipca) LISTA REZERWOWA

Dlaczego Kaczyn?
Ponieważ leży na Kielecczyźnie, w otoczeniu wielu atrakcji turystycznych regionu Gór Świętokrzyskich.
Gdyż oferuje dobre warunki lokalowe i „jedzeniowe”.
Albowiem ma świetny teren dla aktywnego spędzania czasu z rodziną.
Dlatego, że jest stosunkowo niedaleko od Warszawy.
No, bo nigdy tu nie byliście, a trzeba poznawać nasz kraj.

A przede wszystkim dlatego, że tutaj, na rekolekcjach…. spotkasz Jezusa. On czeka na Ciebie!

www.kaczyn.pl

Odpowiedzialni i przyjmujący zgłoszenia: Edyta i Marcin Malka
Moderator: Ks. Piotr Talarek

email: marcinmalka@interia.pl

KARTA ZGŁOSZENIA DO POBRANIA

tel.: 608514789 (po 18.00 -Marcin)

Ceny:

dorośli i dzieci ur. w 2010r. i starsze (8+)

500.00 zł

dzieci ur. W latach 2011-2016 (2-7)

250.00 zł

dzieci ur. W latach 2017-2018 (0-1)

-   zł


Zaliczka:

300zł od rodziny płatna do 15 maja 2018r. Koniecznie!!! po dokonaniu płatności prosimy o przesłanie potwierdzenia przelewu do przyjmujących zgłoszenia. W przypadku braku listy rezerwowej i rezygnacji z rekolekcji , zaliczka przechodzi na Fundusz Rekolekcyjny.

Dane do przelewu:
82 1560 0013 2022 0180 3000 0026
STOWARZYSZENIE „DIAKONIA RUCHU ŚWIATŁO-ŻYCIE”
Tytuł przelewu: OE Kaczyn imię i nazwisko.

Prosimy o dokładne wpisywanie tytułu przelewu.

Zaliczki na rekolekcje wpłacamy dopiero po potwierdzeniu przyjęcia na listę podstawową. Jeśli jesteśmy na liście rezerwowej NIE WPŁACAMY ZALICZKI.