Oaza Ewangelizacyjna   20-25.01.2018 Brańszczyk n/Bugiem : Dom Rekolekcyjny Księży Orionistów, ul. Jana Pawła II 1

Rekolekcje ewangelizacyjne, to czas łaski, czas spotkania z miłosiernym Ojcem; czas doświadczenia Bożej miłości, szansa przyjęcia nowego życia w Chrystusie. Szczególnie zapraszamy małżeństwa z kręgów pilotowanych, ale nie tylko.

Zapisy wyłącznie osobiście i na piśmie: wypełnioną kartę zgłoszenia należy dostarczyć osobiście, listem lub jako załącznik do poczty elektronicznej (formaty:  .doc; .odt; .pdf; .docx).

Wysłanie zgłoszenia z osobistego adresu e-mail jest traktowane na równi z podpisem odręcznym w zgłoszeniu; w temacie wiadomości e-mail należy koniecznie wpisać typ rekolekcji  OE 20-25.01.2018

Para odpowiedzialna: Monika i Piotr Stelmachowie
Moderator: x. Tadeusz Siewko

Kartę zgłoszeniową na rekolekcje prosimy przesłać do pary przyjmującej zgłoszenia.

zgłoszenia przyjmują:Marzena i Tomek Kaczorowscy

marzena@kaczorowscy.info | 500075890

ZAPISY ELEKTRONICZNE: Wyślij zgłoszenie na rekolekcje

Koszty:

osoba dorosła :    440 zł
dzieci  0-2 (roczniki: 2018-2016)  - bez opłat
dzieci od 3 do 12 (roczniki 2015- 2006 )  : 220  zł
dzieci od 13 lat:  pełnopłatne

Koszt  pobytu  regulujemy w całości na miejscu w gotówce.